Collection

Ribbed Kimono 1980

Images of Diane Simpson, Ribbed Kimono